0
Autentificare
Căutare
0 hrănește-mă

Coșul de cumpărături este gol

Adăugăm ceva?

Categoria de produse cea mai vizitată

Politica de confidențialitate

Introducere

1. Prin prezenta Politică de confidențialitate se înțelege:

 • Companie/firmă – Dual Sport Pro s.r.o., sediu Poštovní 164/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, CUI 02343746, înregistrată în Registrul Comerțului din Ostrava, secțiunea C, dosar 57704, e-mail: ollender@volny.cz, tel. +420 608 120 466;
 • Subiect - persoana fizicî care intră sau se află într-o relație cu compania și furnizează companiei datele sale de contact; 

2. Compania are dreptul de-a modifica sau schimba termenii din Politica de confidențialitatet. Subiectul va fi informat pe adresa de email în cel puțin de 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor modificări. În cazul în care subiectul nu este de acord cu modificarea, acesta are dreptul de a înceta relația contractuală stabilită cu compania fără nicio sancțiune.

3. Această Politică de confidențialitate descrie modul în care Compania tratează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul general privind protecția datelor, cunoscut și sub denumirea de GDPR (mai departe „GDPR“).

4. Compania este administratorul datelor cu caracter personal. Compania prelucrează exclusiv date personale obținute de la subiect.

5. Compania prelucrează datele cu caracter personal în măsura necesară pentru furnizarea serviciului dat, lucru care este convenit cu subiectul.  Acestea pot fi împărțite în două grupe și anume date cu caracter personal care pot fi prelucrate fără acordul subiectului și date cu caracter personal care nu pot fi prelucrate fără consimțământ. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal pentru care nu este necesar consimțământul, stabilirea unei relații contractuale nu este niciodată legată de consimțământ.

6. Compania prelucrează următoarele date cu caracter personal în sensul articolului 4 alineatul (1) din GDPR:

 • nume și prenume
 • adresa 
 • adresa electronică (e-mail)
 • numărul contului bancar
 • numărul de telefon
 • CUI sau CIF

7. Compania prelucrează datele cu caracter personal enumerate la punctul 6 în scopul:

 • executarea contractului în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) b) GDPR, unde Subiectul este parte;
 • respectarea obligației legale care se aplică Companiei și care decurge din reglementări legale speciale;
 • protecția intereselor legitime al Companiei și al Subiectului care decurg din și sunt legate de relația contractuală stabilită între Companie și Subiect. 

În cazul în care Subiectul se opune  să furnizeze datele personale necesare din oricare dintre motivele de mai sus, Compania nu poate furniza serviciul relevant sau altă performanță pentru care are nevoie de date personale.

8. Compania reține datele cu caracter personal doar pentru timpul strict necesar și arhivează în conformitate cu termenele legale impuse Companiei prin reglementările legale. Compania prelucrează date cu caracter personal pe durata relației contractuale sau alt titlu legal care permite Subiectului să prelucreze date cu caracter personal. Compania are reguli interne stricte care verifică legalitatea deținerii datelor cu caracter personal și că Compania nu păstrează datele mai mult decât are dreptul. După expirarea termenului legal, Compania șterge datele personale relevante. Datele cu caracter personal prelucrate de Companie cu acordul Subiectului vor fi păstrate numai pe durata scopului pentru care a fost acordat consimțământul.

9. Suntem asistați în furnizarea serviciilor de următorii procesatori, a căror funcționare este în conformitate cu standardele europene de protecție a datelor cu caracter personal, în timp ce prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți este reglementată de propriile condiții de furnizare a serviciilor. Subiectul este de acord ca Compania să furnizeze datele personale pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, dacă acest lucru este necesar pentru asigurarea  prestării serviciilor.:

 • transportatori, conform alegerii  în formularul de comandă al Companiei la încheierea contractului de cumpărare la distanță prin magazinul online al Companiei situat pe pagina web https://www.d-sport.ro /, în timp ce transportatorul poate fi:
  • PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ: 25194798;
  • Zásilkovna s.r.o., Praha - Libeň, Drahobejlova 1019/27, PSČ 190 00, IČ: 28408306
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava Czech Republic
 • 3IT úspěšný e-shop s.r.o., Studentská 17, Ostrava 708 00, IČ: 28659163
 • Intercom R&D Unlimited Company, Stephen Court, 18-21 St. Stephen's Green, Dublin 2, Republic of Ireland
 • DiffSolutions s.r.o., Nad Mlýnským potokem 640/10, 107 00 Praha 10
 • Retino.cz s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 06222234

Datele personale nu părăsesc teritoriul Uniunii Europene

10. Niciun alt procesator nu va fi implicat în prelucrare fără acordul subiectului sau fără încheierea unui contract care obligă subprocesorul la obligații substanțial similare în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal la care Compania este obligată. În cazul în care Compania intenționează să implice un alt procesator în prelucrare,  este obligată să informeze Subiectul.  Toate instrucțiunile către ceilalți procesatori vor fi în conformitate cu legislația privind protecția datelor și cu această politică. Compania va acorda întotdeauna atenție selecției adecvate a procesatorilor, în special pe baza garanțiilor pentru asigurarea protecției tehnice și organizatorice. 

Datele personale transmise de companie.

11. Compania se angajează să se asigure că alți procesatori sau persoane care participă la prelucrare în numele său  îndeplinesc întotdeauna un standard de încredere, în special prin încheierea unui contract privind prelucrarea datelor cu caracter personal..

Prelucrarea datelor pe bază de consimțământ

12. Compania are dreptul să prelucreze în continuare datele subiectului dacă acesta  își dă consimțământul în cunoștință de cauză, voluntar și informat în sensul articolului 6, alineatul 1, lit. a) GDPR.

13. Consimțământul este trimis cel mai ades sub forma unui e-mail sau va fi acordat printr-un pas activ al Subiectului solicitat în e-mail..

14. Compania poate prelucra date cu caracter personal pe baza consimțământului pe durata prestării serviciilor. Timpul de procesare poate fi mai scurt dacă consimțământul este revocat.

Retragerea consimțământului

15. Subiectul poate retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin trimiterea unei cereri la adresa sediului social al Companiei Prelucrarea datelor cu caracter personal care a avut loc înainte de retragerea consimțământului este legală.

16. Consimțământul acordat se aplică și procesatorilor autorizați de Companie.

17. Compania se angajează să protejeze datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 32 din GDPR. Compania declară că de la data încheierii contractului, a luat măsuri tehnice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal.

18. Părțile sunt obligate să coopereze între ele în caz de suspiciune de utilizare abuzivă a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate. Părțile vor depune toate eforturile pentru a lua măsuri de prevenire a riscul utilizării abuzive a datelor cu caracter personal..

Alte dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal

19. Compania nu prelucrează date personale ale copiilor sau categorii speciale de date cu caracter personal, așa-numitele date personale sensibile, în sensul articolului 9 din GDPR..

20. Compania va depune întotdeauna eforturile pentru a preveni prelucrarea neautorizată a datelor cu caracter personal de către alte persoane, cu toate acestea, nu este răspunzătoare față de Subiect sau alte persoane pentru daunele cauzate de prelucrarea neautorizată a datelor cu caracter personal de către o terță parte. .

21. În cazul în care Compania devine conștientă de apariția un risc de securitate asociat cu datele personale, va anunța Subiectul..

22.  Compania se obligă să ofere Subiectului cooperare și asistență juridică în recuperarea despăgubirilor de la procesatorii responsabili în cazul producerii unor prejudicii în legătură cu scurgerea de date cu caracter personal sau alte fapte care aduc daune. Cu toate acestea, Compania însăși nu este responsabilă pentru erorile procesatorilor săi autorizați.

23. Subiectul înțelege că este responsabil pentru acuratețea informațiilor furnizate Companiei.  Subiectul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt adevărate, exacte și că se referă exclusiv la persoana sa sau că a furnizat date, a căror utilizare nu a încălcat drepturile terților. Subiectul se obligă să notifice întotdeauna Compania cu privire la modificările datelor cu caracter personal astfel încât să fie prelucrate numai datele actuale și complete, fie la solicitarea Companiei, fie fără solicitare..

Asistență în procesarea datelor cu caracter personal

24. Compania prelucrează datele cu caracter personal în mod transparent, corect și în conformitate cu cerințele legislative. În cazul în care Subiectul consideră că Compania prelucrează datele cu caracter personal cu încălcarea protecției vieții sale private și personale sau cu încălcarea legii, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte în ceea ce privește scopul prelucrării lor, poate:

 • cere oricând Companiei o explicație sau o copie a datelor personale pe care Compania le prelucrează despre Subiect;
 • obiecteze sau să limiteze utilizarea informaţiilor personale;
 • cere accesul şi/sau furnizarea de informaţii;
 • actualiza sau completa datele personale inexacte sau incomplete;
 • cere ștergerea sau eliminarea totală sau parțială a informaţiilor;
 • cere limitarea procesării datelor cu caracter personal. 

 

Subiectul are dreptul de a-și exercita drepturile de mai sus în scris la adresa sediului social al Companiei sau prin e-mail la adresa dotazy@d-sport.cz, iar Compania răspunde acestor informații sau solicitărilor într-o perioadă rezonabilă de timp (maxim 30 zile).

25. De asemenea, subiectul are dreptul de a contacta direct Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

Dispoziții finale

26. Toate relațiile de drept privat care decurg din sau în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sunt reglementate de legile Republicii Cehe, indiferent de locul în care s-a făcut accesul la acestea. Instanțele cehe, care vor aplica legea cehă, au competența de a soluționa orice dispute apărute în legătură cu protecția vieții private între Subiect și Companie.

Newsletter

Lucrurile bune se întâmplă oamenilor care se abonează la buletinul nostru informativ.

Prin abonarea la newsletter ești de acord cu cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

info@d-sport.ro Răspundem într-o oră, lucru valabil pentru zilele lucrătoare
Parteneri:
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Sortare
Filtrare