0
Autentificare
Căutare
0 hrănește-mă

Coșul de cumpărături este gol

Adăugăm ceva?

Categoria de produse cea mai vizitată

Cele mai căutate produse din această săptămână

Alte exemple

ghete pentru bărbați
tricou pentru femei
rucsacuri

Termeni și condiții

ale societății comerciale
Dual Sport Pro s.r.o.
cu sediul în str. Poštovní 164/7, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava
CUI: 02343746
înregistrată în Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul regional din Ostrava, secțiunea C, dosar 57704
pentru comercializarea prin intermediul magazinului electronic www.d-sport.cz
 

1. PREVEDERI INTRODUCTIVE

1.1. Acești termeni și condiții (denumiți în continuare „termeni și condiții”) ale societății comerciale Dual Sport Pro s.r.o., cu sediul social str. Poštovní 164/7, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, CUI: 02343746, înregistrată în Registrul Comerțului pe lângă Tribunalul Regional din Ostrava, Secțiunea C, dosar 57704 (în calitate de„Vânzător”) reglementează, în conformitate cu prevederile legislației incidente art. 1751, paragraful 1 din Legea nr. 89/2012 MO Codul civil (denumit în continuare„Codul civil”), drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg din sau în baza contractului de vânzare-cumpărare (denumit în continuare „contract de vânzare-cumpărare”) încheiat între vânzător și altă persoană fizică (denumită în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului virtual al vânzătorului. Magazinul electronic este operat de vânzător pe pagina web situat pe interfața www.d-sport.cz (denumit în continuare „site-ul”), prin interfața site-ului web (denumită în continuare „interfața web a magazinul").
1.2. Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care o persoană care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care comandă bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul unei ocupații individuale.
1.3. Dispozițiile derogatorii de la termeni și condiții pot fi stabilite în contractul de vânzare-cumpărare. Derogările din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate în fața dispozițiilor din cadrul termenilor și condițiilor.
1.4. Termenii și condițiile sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare, împreună cu termenii și condițiile, sunt redactate în limba cehă.
1.5. Versiunea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Prin prezenta dispoziție nu sunt atinse drepturile și obligațiile care decurg din versiunea anterioară valabilă a termenilor și condițiilor.
 

2. ÎNREGISTARE ȘI CONT DE UTILIZATOR

2.1. În baza înregistrării cumpărătorului, realizată pe pagina de internet, cumpărătorul poate avea acces la interfața sa de utilizator. Din interfața de utilizator, cumpărătorul poate comanda produse (denumit în continuare „cont de utilizator”). Cumpărătorul va putea efectua comanda produselor și fără înregistrarea directă din interfața magazinului electronic.
2.2. La înregistrarea pe pagina de internet și la comandarea produselor, cumpărătorul este obligat să introducă date corecte și reale. Cumpărătorul este obligat să actualizeze orice modificare a datelor introduse în contul de utilizator. Datele introduse de către cumpărător în contul de utilizator și în timpul comandării bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.
2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator.
2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator persoanelor terțe.
2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu și-a folosit contul de utilizator mai mult de 2 ani, sau dacă cumpărătorul încalcă obligațiile din contractul de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).
2.6. Cumpărătorul ia cunoștință de faptul că vânzătorul nu este obligat să asigure disponibilitatea permanentă a contului de utilizator, îndeosebi în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor vânzătorului (programe informatice și componente electronice), eventual întreținerea necesară a echipamentelor terților.
 

3. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Orice prezentare a produselor plasate pe interfața magazinului are caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste produse. Prevederile § 1732 alin.2 din Codul civil nu se aplică. Pentru încheierea unui contract de cumpărare este necesar sa completați formularul de comanda și comanda respectiva sa fie confirmată de noi.
3.2. Interfața magazinului cuprinde informații despre produse, inclusiv prețurile individuale ale produselor și costurile privind returnarea acestora, în cazul în care aceste produse, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă. Prețurile produselor sunt afișate inclusiv cu taxa pe valoare adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân în vigoare pe perioada afișării acestora pe interfața magazinului. Prin această dispoziție nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții negociate în mod individual.
3.3. Interfața web a magazinului conține și informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor enumerate pe interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.
3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:
3.4.1. produsele comandate (articolele comandate sunt „introduse” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),
3.4.2. modalitatea de plată a comenzii, informații despre modalitatea de livrare a mărfurilor comandate și
3.4.3. informații privind costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumite în continuare „comanda”).
3.5. Înaintea transmiterii comenzii către vânzător, cumpărătorului îi este permis să își verifice și modifice datele pe care acesta le-a introdus în comandă, având posibilitatea de a constata și corecta greșelile apărute în timpul introducerii informațiilor în comandă. Comanda se va transmite vânzătorului printr-un clic pe „Finalizare comandă”. Datele introduse în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. După primirea comenzii, vânzătorul va confirma cumpărătorului fără întârziere primirea acesteia printr-un mesaj la adresa de poștă electronică a cumpărătorului introdusă în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa electronică”).
3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea produselor, cuantumul prețului de achiziție, costurile estimate pentru transport), să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic). Putem respinge o comandă neverificată. O astfel de comanda este considerata neînregistrată.
3.7. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va trimite cumpărătorului o confirmare de primire a comenzii la adresa de e-mail menționată în formularul de comanda. Această confirmare este automată și nu este considerată un contract. Contractul de cumpărare se încheie numai după acceptarea comenzii de către vânzător.
3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile convorbirilor telefonice) vor fi suportate de către cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de prețurile de bază.
3.9. În cazul în care apare o eroare tehnică din partea vânzătorului la indicarea prețului în magazinul electroni sau în timpul plasării comenzii, vânzătorul nu este obligat să livreze bunurile către cumpărător pentru acest preț greșit, chiar dacă cumparatorului i s-a transmis automat o confirmare de primire a comenzii. Vânzătorul informează cumpărătorul despre eroare fără întârzieri nejustificate și trimite oferta modificată cumpărătorului pe adresa sa de e-mail. Oferta modificată este considerată un nou contract de cumpărare și în acest caz contractul de cumpărare se încheie printr-o confirmare de acceptare de către cumpărător la adresa de e-mail.

4. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

4.1. Prețul produselor și eventualele cheltuieli legate de livrarea acestora, conform contractului de vânzare-cumpărare, pot fi achitate vânzătorului de către cumpărător prin următoarele modalități:
- ramburs la livrare la locul specificat de cumparator in comanda;
- online, card bancar, prin intermediul sistemului de plăți GoPay;
- ordin de plată în contul vânzătorului 3219382/0800, păstrat la Česká spořitelna, a.s. (denumit în continuare „Contul vânzătorului”);
4.2. Odată cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea mărfurilor.
4.3. Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un avans sau o altă plată. Acest lucru nu afectează prevederile Articolului 4.6 din Termeni și Condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.
4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății prin ramburs, prețul de achiziție este scadent din momentul preluării produselor. În cazul plăților bancare, prețul de achiziție este scadent în termen de 14 zile de la încheierea contractului.
4.5. În cazul plăților bancare, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al produselor împreună cu menționarea simbolului variabil al plății. Obligația cumpărătorului de a achita prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei aferente în contul vânzătorului.
4.6. Putem solicita plata în avans pentru unele comenzi. Vânzătorul are dreptul, mai ales dacă cumpărătorul nu confirmă comanda, să solicite plata completă de achiziție înainte de expedierea mărfurilor către cumpărător. Prevederile § 2119 alin. 1 din Codul civil nu se aplică.
4.7. Eventualele reduceri la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate reciproc.
4.8. Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este prevăzut astfel de reglementările legale obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal - factură - cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor de TVA. Documentul fiscal - factura va fi emis de vânzător cumparatorului dupa achitarea comenzii și va fi trimisă în formă electronică pe adresa de email al cumpărătorului.
 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACT

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, în conformitate cu dispozițiile § 1837 din Codul civil, nu este posibil, printre altele, să se retragă dintr-un contract de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în funcție de dorința cumpărătorului sau personalizate, contract de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte mărfuri după livrare, dintr-un contract de cumpărare de bunuri ambalate pe care cumpărătorul le-a scos din ambalaj și din motive de igienă nu pot fi returnate, precum și din contractul pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sau program de calculator, în cazul în care a deteriorat ambalajul original.
5.2. Dacă nu este cazul menționat în 5.1 sau în orice alt caz în care nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare, cumpărătorul are în conformitate cu prevederile § 1829 alin. 1 din Codul civil dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în termen de treizeci (30) zile de la primirea bunurilor, iar în cazul în care contractul de cumpărare este de mai multe tipuri de bunuri sau de livrare parțială repetată, această perioadă începe să decurgă de la data primirii ultimei părți de bunuri. Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată. Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formă electronică. Intenția de retragerea din contractul de cumpărare poate fi trimisă de către cumpărător la adresa sediului vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@d-sport.ro.
5.3. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.2 din Termeni și condiții contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate vânzătorului de către cumpărător în termen de treizeci (30) de zile de la trimiterea retragerii din contract. În cazul, în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costul returnării mărfii către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin natura sa pe cale poștală normală. 
5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform art. 5.2. din Termeni și condiții, vânzătorul va rambursa cumpărătorului suma primită de la acesta în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare în aceeași formă cum a primit-o de la cumpărător sau o altă formă stabilita de comun acord. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să ramburseze suma plătită de cumpărător înainte ca acesta să returneze mărfurile sau să dovedească că mărfurile au fost trimise vânzătorului. Dacă ați ales o altă modalitate de livrare decât cea mai ieftină pe care o oferim, ne rezervăm dreptul să vă rambursăm costul de transport pentru cea mai ieftină modalitate de livrare. În cazul, în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costul returnării mărfii către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin natura sa pe cale poștală normală.
5.5. Vânzătorul are dreptul dreptul de a reduce valoarea sumei rambursate, în cazul în care mărfurile au fost deteriorate.
5.6. Până la preluarea bunurilor de către cumpărător, vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în orice moment. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, în contul desemnat de cumpărător.
5.7. Dacă un cadou este furnizat cumpărătorului împreună cu bunurile comandate, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția ca, dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de dar pentru un astfel de cadou încetează să fie valabil iar cumpărătorul este obligat să întoarcă împreună cu bunurile comandate și cadoul oferit.
 

6. TRANSPORT ȘI LIVRARE

6.1. În cazul în care modalitatea de transport este stabilită pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, atunci cumpărătorul își asumă riscul și suportă orice costuri suplimentare legate de această modalitate de transport.
6.2. Conform contractului de cumparare, vânzătorul este obligat să livreze marfa în locul specificat de cumpărător în formularul de comandă, iar cumparatorul este obligat sa preia marfa la livrare.
6.3. În cazul în care, din cauza cumpărătorului, este necesară livrarea produselor într-un mod repetat sau printr-o altă modalitate decât cea menționată în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile legate de livrarea repetată a produselor, respectiv cheltuielile legate de o altă modalitate de livrare.
6.4. La preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajului și, în cazul constatării oricăror defecte, să comunice, fără întârziere, acest aspect transportatorului. În cazul constatării deteriorării sigiliului sau elementului care indică deschiderea neautorizată a pachetului, cumpărătorul nu are obligația să preia coletul de la transportator.
6.5. Alte drepturi și obligații ale părților pentru transport și livrare pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.
 

7. DREPTURI DIN EXECUTĂRI DEFECTUOASE

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executări defectuoase sunt reglementate de legislația aferentă (în special prevederile § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 și § 2161 – 2174 Codul civil).
7.2. Vânzătorul își asumă răspunderea față de cumpărător că produsul nu are defecte la preluare. Vânzătorul își asumă răspunderea față de cumpărător că, în momentul preluării produsului de cumpărător, produsul:
7.2.1. are calitățile convenite de părți, iar dacă nu există vreun acord, are acele calități pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau la care cumpărătorul s-a așteptat cu privire la natura produsului și în baza publicității realizate de vânzător sau producător,
7.2.2. se potrivește destinației de utilizare indicate de către vânzător sau scopului în care este utilizat produsul în general,
7.2.3. corespunde calității, modelului sau mostrei contractate, în cazul în care calitatea sau varianta de execuție a fost stabilită conform modelului sau mostrei contractate,
7.2.4. este în cantitatea, dimensiunea și greutatea corespunzătoare și
7.2.5. respectă cerințele legale.
7.3. Dispozițiile menționate în art. 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică pentru produsele vândute la un preț mai mic pentru defectul pentru care a fost stabilit prețul mai mic, pentru uzura produsului apărută prin folosirea obișnuită a acestuia, pentru produsele folosite cu defect sau uzură deja existentă în momentul preluării de către cumpărător sau dacă acestea apar ca urmare a naturii produsului.
7.4. Dacă defectul apare în termen de șase luni de la preluare, se consideră că produsul a fost defect din momentul preluării. Cumpărătorul este îndreptățit să-și exercite drepturile care decurg în situația în care apar defecte la produsele de consum în termen de douăzeci și patru (24) de luni de la preluare.
7.5. Drepturile din executarea defectuoasă sunt exercitate de către cumpărător la adresa vânzătorului, unde este posibilă primirea reclamației, luându-se în considerare sortimentul produsului, sau eventual și la sediu sau la locul desfășurării activității.
7.6. Alte drepturi și obligații ale părților, legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte, pot fi reglementate prin procedura pentru reclamații a vânzătorului.
 

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produsului în momentul achitării totale a prețului de achiziție și după preluarea produselor. Pentru produsele achiziționate din magazinul nostru virtual, cumpărătorul beneficiază de garanție de conformitate de 24 de luni.
8.2. În relația cu cumpărătorul, vânzătorul nu are obligații față de acesta care să decurgă dintr-un cod de conduită.
8.3. Soluționarea reclamațiilor formulate de consumatori este asigurată de către vânzător. Vânzătorul trimite cumpărătorului, prin poștă electronică la buddy@d-sport.cz, informațiile privind soluționarea reclamației.
8.4. Vânzătorul este autorizat să facă afaceri în baza unei licențe. În cadrul sferei sale de competentă, controlul licenței este exercitat de oficiul de licențe competent. Supravegherea domeniului datelor personale o exercită Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Inspecția comercială cehă efectuează, printre altele și într-un cadru limitat, supravegherea respectării legii nr. 634/1992 Mon.Of. privind protecția consumatorului, republicată. Inspecția comercială cehă (http://www.coi.cz/) verifică respectările legale privind cerințele tehnice, privind siguranța mărfurilor în cazul mărfurilor alimentare, Autoritatea Cehă pentru Inspecție Alimentară (http://www. szpi. gov. cz).
8.5. Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări a circumstanțelor în sensul § 1765 paragraful 2 din Codul civil.
 

9. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

9.1. Protecția datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, care este persoană fizică, este prevăzută de Legea nr. 101/2000 MO., privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.
9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de identificare, număr de identificare fiscală, adresă de e-mail și număr de telefon (denumite în continuare „date cu caracter personal”).
9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător, în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor din contractul de cumpărare și în scopul menținerii unui cont de utilizator. Cu excepția cazului în care cumpărătorul alege o altă opțiune, acesta este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către vânzător și în scopul transmiterii de informații și mesaje de afaceri către cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea integrală a datelor cu caracter personal conform prezentului articol nu este o condiție care ar face în sine imposibilă încheierea unui contract de cumpărare.
9.4. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să își declare datele personale (la înregistrare, în contul său de utilizator, la comanda de pe interfața web a magazinului) în mod corect și real și că este obligat să informeze vânzătorul fără întârzieri nejustificate cu privire la orice modificare a datele sale personale.
9.5. Vânzătorul poate autoriza o persoană terță să prelucreze datele cu caracter personal ale cumpărătorului în calitate de procesator. În afară companiilor/persoanelor care transportă/livrează mărfurile, datele personale nu vor fi transmise terților de către vânzător fără acordul prealabil al cumpărătorului.
9.6. Datele personale vor fi prelucrate pe termen nelimitat. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automat sau în formă tipărită într-o manieră neautomatizată.
9.7. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și că a fost informat că aceasta este o furnizare voluntară de date cu caracter personal.
9.8. În cazul în care cumpărătorul consideră că vânzătorul sau operatorul (articolul 9.5) efectuează prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ceea ce este contrar protecției vieții private și personale a cumpărătorului sau contrar legii, mai ales dacă datele cu caracter personal sunt inexacte cu cu privire la scopul prelucrării acestora, pot:
9.8.1. cere explicații vânzătorului sau procesatorului,
9.8.2. solicita vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația astfel creată.
9.9. În cazul în care cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul de a cere o plată rezonabilă pentru furnizarea de informații conform celor anterioare, care să nu depășească costurile necesare pentru furnizarea de informații.
9.10. Putem afla părerea dvs legată de satisfacția de cumpărături prin intermediul chestionarelor prin e-mail în cadrul programului Părerea clienților/Verificat de clienți, program din care face parte magazinul nostru electronic. Vi le trimitem de fiecare dată când cumpărați de la noi, dacă în sensul § 7 alin. 3 din Legea nr. 480/2004 MO. despre unele servicii ale societății informaționale, dar dacă nu le refuzați. Prelucrăm date cu caracter personal în scopul trimiterii de chestionare în cadrul programului Verificat de clienți pe baza interesului nostru legitim, care constă în constatarea satisfacției dumneavoastră cu privire la achiziția de la noi. Folosim platforma Heureka.cz, pentru a trimite chestionare, a evalua feedback-ul dumneavoastră și a analiza poziția noastră pe piață. În acest scop, este posibil să transmitem informații despre bunurile achiziționate și adresa dumneavoastră de e-mail. Datele dumneavoastră personale nu sunt transmise niciunei terțe părți în scopuri proprii atunci când trimiteți chestionare prin e-mail. Puteți renunța oricând trimiterii de chestionare prin e-mail în cadrul programului Verificat de clienți prin respingerea altor chestionare folosind link-ul din e-mail. 
 

10. TRIMITERE DE OFERTE COMERCIALE ȘI STOCARE DE COOKIE

10.1. Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri primare pe computerul său. În cazul în care este posibilă efectuarea unei achiziții de pe site și îndeplinirea obligațiilor vânzătorului din contractul de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul prevăzut în cele de mai sus.
 

11. LIVRAREA

11.1.Toate documentele pot fi livrate cumpărătorului pe adresa de poștă electronică a acestuia..
 

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. În cazul în care relația bazată pe contractul de vânzare-cumpărare cuprinde elemente internaționale (străine), atunci părțile convin că relația este reglementată de legea cehă. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului care decurg din legislația generală cu caracter obligatoriu.
12.2. În cazul în care oricare dispoziție din termeni și condiții nu este validă sau în vigoare, sau devine așa, în locul dispozițiilor care nu sunt valide vor fi dispozițiile a căror semnificație este cea mai apropiată de dispozițiile invalide. Prin invaliditatea unei dispoziții nu este afectată valabilitatea celorlalte dispoziții.
12.3. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în format electronic și nu este accesibil.
12.4. Anexa termenilor și condițiilor este alcătuită dintr-un formular tip pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare.
12.5. Datele de contact ale vânzătorului, adresa de corespondență, str. Poštovní 164/7, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava, adresa electronică e-mail buddy@d-sport.cz, telefon +420 730 518 352.
12.6. În conformitate cu Legea nr. 112/2016 Mon. Of., la înregistrarea vânzărilor, suntem obligați să vă eliberăm o chitanță. În același timp, ni se cere să înregistrăm veniturile primite la administratorul fiscal online; în caz de defecțiune tehnică, în cel mult 48 de ore. Acceptând acești termeni și condiții, ne dați și consimțământul dvs. pentru a furniza chitanța în formă electronică.
12.7. În vederea soluționării pe cale extrajudiciară a litigiilor de consum din contractul vânzare, competența revine Inspecției comerciale cehe. Platforma pentru soluționarea on-line a litigiilor care se află pe adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi folosită în rezolvarea conflictelor din contractul de cumpărare între vânzător și cumpărător.
12.8. Centrul european de consum Republica Cehă, cu sediul în str. Štěpánská 567/15, CP 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este punctul de contact în baza Regulamentului (UE) nr. 534/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea on-line a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/CE (Regulamentul privind soluționarea on-line a litigiilor în materie de consum).

Autoritatea naționala de protecție a consumatorilor Cehia, ADR
Sediu: str. Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web:adr.coi.cz
 
În Ostrava, data 2.1.2022                                                                                                                   
 Zbyněk Ollender
 

Newsletter

Lucrurile bune se întâmplă oamenilor care se abonează la buletinul nostru informativ.

Prin abonarea la newsletter ești de acord cu cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

info@d-sport.ro Răspundem într-o oră, lucru valabil pentru zilele lucrătoare
Parteneri:
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Sortare
Filtrare